Instalacja odgromowa - piorunochron
Instalacja odgromowa - piorunochron Instalacja odgromowa - piorunochron Instalacja odgromowa - piorunochron

21.01.2023

Od 25 lat na rynku. Elastyczność w działaniu oraz wysoka jakość usług. Evita - Twój pewny partner :: więcej

05.01.2021

Aktualizacja cennika. Zapraszamy do zapoznania się z nowym cennikiem naszych systemów :: więcej

15.05.2011

Firma wycofuje się z oferty montażu piorunochronów aktywnych :: więcej

Biuro Evita Sp. z o.o.
02-738 Warszawa
ul. Dominikańska 9 bud. 5

tel. gsm: 602 606 533
e-mail: biuro@piorunochrony.pl

Evita - systemy odgromowe. Instalacje odgromowe, instalacja odgromowa, piorunochron, piorunochrony, ochrona odgromowa, odgromowe, odgromnik, instalacja odgromowa schemat, instalacja odgromowa cennik, piorunochron aktywny, instalacje odgromowe cennik, instalacje odgromowe pomiary, piorunochron cena, instalacja odgromowa aktywna, technika odgromowa, piorunochron warszawa, badanie instalacji odgromowej, pomiary instalacji odgromowej.

PRZEPISY

Do podstawowych przepisów odnośnie ochrony odgromowej należą:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) § 11 ust. 2 i § 12 ust. 1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z późniejszymi zmianami) § 53 ust. 2 i § 184 ust. 3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133, zm Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1239).

Aktualne normy z zakresu ochrony odgromowej:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

Normy dla osprzętu odgromowego:

PN-EN 50164-1 : Elementy urządzenia piorunochronnego(LPC)
- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych.

PN-EN 50164-2 : Elementy urządzenia piorunochronnego(LPC)
- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

„Projektant i wykonawca urządzenia piorunochronnego powinien posiadać umiejętność oceny zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych skutków wyładowania piorunowego i powinien znać dobrze ogólne zasady kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)”

Specjalizujemy się w wykonawstwie systemów ochrony odgromowej od 1997r.

HOME | O FIRMIE | OFERTA | GALERIA | CENNIK | KONTAKT
Copyright © Biuro Evita Sp. z o.o. - instalacje odgromowe / 2021